top of page

OPISKELU

Lapin yliopisto tarjoaa monitieteistä matkailualan tutkintoon johtavaa koulutusta ainoana yliopistona Suomessa. Matkailututkimuksen pääaine tarkastelee matkailua yhteiskunnallisena, taloudellisena, kulttuurisena sekä luontoon ja muuhun ympäristöön vaikuttavana ilmiönä.


Matkailututkimuksen aineessa opetus toteutetaan Lapin Yliopistolla sekä Lapin Ammattikorkeakoulun tiloissa. Sivuaine-, kieli-, viestintä- ja menetelmäopintoja opiskellaan yliopiston tiloissa. Projekti- ja kenttäkurssit puolestaan järjestetään milloin missäkin, esimerkiksi ulkomailla, Suomen luonnossa, mökillä Lapin erämaassa, yrityksissä tai muussa toimintaympäristössä. Kurssien suoritustavat vaihtelevat ryhmätöistä yksilötyönä toteutettaviin esseisiin, raportteihin ja luentopäiväkirjoihin. Kirjatentteihinkin on matkailututkimuksen opiskelijan syytä varautua.

Sivuainevalinnoilla pystyy antamaan suuntaa omille opinnoilleen ja näin parantaa mahdollisuuksia työskennellä mitä moninaisemmissa työtehtävissä valmistumisen jälkeen. Matkailututkimuksesta valmistuu matkailualan asiantuntijoita kunnallisiin, valtiollisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi koulutus ja konsultointi, tiedotus- ja järjestötoiminta, yritysten johto- ja markkinointitehtävät, suunnittelu- ja kehittämistyö sekä matkailun tutkimus.

IMG_0767.jpg
Opiskelu: About Us
bottom of page