top of page

ASIAKIRJAPANKKI

Täältä löydät asiakirjoja liittyen ainejärjestömme toimintaanTasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma nojaa LYY:n yhteisen tilan periaatteisiin (2019) sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (2018 - 2020). Kyseiset LYY:n dokumentit pohjautuvat Suomen lakeihin, yleisiin tapoihin, sekä hyvään käytökseen. Kuten ylioppilaskunnan Yhteisen tilan

periaatteissa mainitaan, kaikki tilaisuudet ja tapahtumat ovat mahdollisuuksia oppia toisistamme yksilöinä ja opiskelijayhteisön jäseninä. Kenenkään ei tulisi pelätä joutuvansa kiusaamisen, häirinnän, syrjimisen tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Nämä periaatteet myös Jalot Villit allekirjoittaa.


Turvallisuus- ja ympäristösuunnitelma pitää sisällään ohjeistuksia mm. Jalojen Villien tapahtumissa toimimiseen. Ohjeistuksissa kehotetaan esimerkiksi syömään hyvin ennen tapahtumia ja tuomaan oman mukin mukanansa, jotta emme kuormittaisi ympäristöä yhtään enempää käyttämällä kertakäyttöastioita.


Vastuullisen matkailun ohjeistus opiskelijoille on kattava paketti hyviä käytäntöjä, joihin Jalot Villit kannustaa jäsenistöään sitoutumaan. Ohjeistuksemme perustuvat vastuullisen matkailun viiteen eri osa-alueeseen, Reilun matkailun yhdistyksen ohjeisiin sekä Saamelaiskäräjien saamelaismatkailun eettisiin ohjeisiin.

Asiakirjapankki: Files
bottom of page