top of page

JALOJEN VILLIEN AINEJÄRJESTÖNAUHA

1§ Jalojen Villien nauha

Jaloilla Villeillä on akateemisena tunnusmerkkinä tämän ohjesäännön liitteessä 1 kuvattu ylioppilaskuntanauha. Nauhan käytöstä säädetään tässä ohjesäännössä.


Tämän ohjesäännön määräysten lisäksi nauhan käyttäjien on noudatettava hyvää akateemista tapaa.


2§ Nauhan käyttöoikeus


Jalojen Villien ainejärjestönauhaa on oikeutettu käyttämään jokainen Lapin yliopiston Jalojen Villien jäsen. Jalojen Villien hallitus voi perustellusta syystä myöntää nauhan käyttöoikeuden myös muulle henkilölle.


3§ Nauhan kantaminen


Ainejärjestönauhaa kannetaan tilaisuuksissa, joissa akateemisia kunniamerkkejä ja nauhoja hyvän akateemisen tavan mukaan kannetaan. Käytettäessä ainejärjestönauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Nauhan kantajan tulee kaikella käytöksellä arvokkaasti edustaa Jaloja Villejä. Miehet kantavat nauhaa oikealta olkapäältä viistoon vasemmalle ja naiset vasemmalta oikealle. Naiset voivat kantaa nauhaa myös ruusukkeessa, jonka malli on kuvattu liitteessä 1. Juhlapuvussa miehet kantavat nauhaa liivin alla. Ylioppilaskunnan nauhaa kannetaan muiden ylioppilasjärjestöjen nauhojen yläpuolella. Ylioppilaskuntanauhaa ei kuitenkaan käytetä yhtä aikaa juhlamarsalkan nauhan ja airutnauhan kanssa.


4§ Neuvontavelvoite


Jalojen Villien hallituksen tehtävänä on antaa nauhan käyttöön oikeutetuille lisätietoja ja neuvontaa ainejärjestönauhan oikeasta käyttötavasta ja muutenkin edistää akateemista kulttuuria ylioppilaskunnan jäsenten keskuudessa. Jalojen Villien hallitus antaa nauhan käytöstä tarkempia ohjeita.

Ainejärjestönauha: Text
bottom of page